Trivselregler

För att du som bor i Gustafsgården ska trivas så bra som möjligt har styrelsen sammanställt några enkla trivselrelger som vi vill att medlemmarna följer. Det är självklart att vi som bor i Gustafsgården ska visa hänsyn, respekt och tolerans så att alla, ung som gammal, trivs i vår förening.

Du får gärna

 • Delta med liv och lust i vårstädning och övriga föreningsaktiviteter samt vattna och rensa gemensamma rabatter.
 • Slänga glas, papper, hårdplast, batterier etc i samfällighetens återvinningsstationen vid bron. Övrigt tas till återvinningscentral, den närmaste ligger vid Östervik station.
 • Prata med dina grannar om eventuella besvär av ljudnivån när du ska ha fest.
 • Ta hänsyn till dina grannar när du använder osande kolgrill.
 • Ställa din cykel i cykelstället eller i cykelförråden.


Vi vill inte att du

 • Röker i portar eller direkt utanför, i hissar, cykelrum eller andra gemensamhetslokaler. Det är inte heller tillåtet att röka under köksfläkten då röken sprids via ventilationen till andra lägenheter.
 • Bullrar allt för mycket mellan kl. 22.00 - 07.00 såväl inom- som utomhus.
 • Tvättar mellan kl. 22.00-07.00 (centrifugeringen hörs).
 • Slänger annat än hushållssopor i soprummen.
 • Ställer hushållssopor utanför lägenhetsdörren.
 • Ställer andra saker som skohyllor, cyklar eller barnvagnar i trappuppgången pga. brandfaran.
 • Sätter upp blomlådor på utsidan av balkongen pga. skaderisken.
 • Skakar mattor och dylikt genom fönster eller från balkongen om det kan vara till besvär för andra.