Kontaktuppgifter

Mejla styrelsen på nedanstående adress eller besök oss i föreningslokalen 19.00-20.00 sista måndagen i varje månad (utom juli).

Epost: info@hackspetten.com

Postadress:

HSB Brf Hackspetten
Box 1385
171 27  Solna