VIKTIG INFO OM SKYDDSRUM

04 mars 2022 På grund av det rådande världsläget kan det bli aktuellt med en aktivering av skyddsrummen i vår förening. Vi använder skyddsrummen som förråd nu, men om myndigheterna kräver det ska de kunna återställas inom 48 timmar. Det betyder att de som har förråd i skyddsrummen behöver vara beredda på det.

På grund av det rådande världsläget kan det bli aktuellt med en aktivering av skyddsrummen i vår förening. 

 

Skyddsrummen används för närvarande som förråd, men ska enligt gällande regler kunna återställas inom 48 timmar. Det innebär att alla förråd i skyddsrummen ska tömmas och gallerväggarna monteras ned. 

 

Observera att det endast gäller de förråd och galler som ligger bakom en förstärkt skyddsrumsdörr.

 

Förhoppningsvis kommer detta inte behövas, men vi uppmanar alla som har förråd att redan nu rensa ut sådant som inte behöver sparas. Märk cyklar med namn och lägenhetsnummer. Alla saker som placerats i källargångarna kommer att rensas bort.

 

 

Föreningen har 5 skyddsrum:

 

På lilla gården:               

  • Hagtornsvägen 1
  • Holmvägen 34

 På stora gården:  

  • Hagtornsvägen 2
  • Holmvägen 46
  • Holmvägen 58
MSB:s karta över skyddsrum i vår förening.