Mäklare

Här hittar du information om vart man skickar köpeavtal samt gjorda radonmätning och annat.
Information om föreningen finns under fliken Brf Jäverö och medlemsinfo.

2013 gjordes relining av avlopsstammar i och under husen med undantag för de som finns i badrum. Under åren som gått har boende renoverat badrummet men vissa badrum kvarstår och behöver stambytas (både vatten och avlopp) och detta görs i samband med att den boende renoverar badrummet. Detta skall påtalas för styrelsen då erhålls offertunderlag av styrelsen för det interna stambytet.

Målning av fönster utfördes under 2016

Radonhalten i byggnaderna är uppmätta till ett årsgenomsnitt på mindre än 60 Bq/m3. Mätningen gjordes under januari t.o.m mars 2002.

Vi har inget bygglov för att inreda våra vindar och dessa kan således inte användas som boyta. Kontakta styrelsen för mer information.

2017 målades samtliga träfasader inkl balkong.

Värme och vattenledningar utanför fastigheterna byttes ut under hösten 2019.

Fiber från Telia installerades samma år.

En garagplats per radhus ingår i avgiften. 

Nya garage uppförs under hösten 2021.

Kontakta styrelsen@brfjavero.se för övriga frågor

 

Köpeavtal skickas till. HSB Stockholm Servicecenter 112 84 Stockholm