Stambyte

30 december 2011 Ett stambyte är något föreningen har tittat på under en längre tid. Dock vill styrelsen ha ett bra underlag innan vi tar det till stämman för att presenteras.

2011-12-12

Den 12 december hyrde vi in oss på Farsta Gård för att, med hjälp av Kreativ Byggkonsult informera medlemmarna i BRF Jäverö om det kommande stambytet. Under detta möte gick Kreativ Byggkonsult igenom lite kring hur ett stambyte går till. För er som var där fanns ett informationsblad att tillgå. För er som inte kunde medverka har presentationen med informationen från Kreativ Byggkonsult har delats ut i er brevlåda. Mötet var med andra ord ett renodlat informationsmöte och inga beslut togs. Ej heller presenterades några ekonomiska siffror.Många frågor kom upp och protokollet tar härmed upp punkter som för medlemmarna var intressanta och viktiga.

Startdatumet för stambytet är ej satt än. Vi måste först ha en föreningsstämma där
medlemmarna röstar i frågan om styrelsen får ta över ansvaret för ytskiktet i de delar
av lägenheten som berörs. Alla inblandade strävar efter att arbetet ska vara igång
innan sommarhalvåret.
Stambytet kommer förhoppningsvis vara klart innan nästa vinter.
Stambytet kommer att ske länga för länga.
Grundutbudet för badrummen efter stambytet består bland annat av; Toalettstol,
kakel, klinker, handfat och blandare. Vill man ha något finare än det föreningen står
för kan man välja bland tillvals utbudet, alternativt åka och köpa själv. Se till att materialet finns hantverkarna tillhands när det är dags för montering.

Man tror att flera lägenheter kan vara fuktskadade. Detta ska dock inte fördröja
arbetet, istället jobbar man vidare i en annan lägenhet under torktiden.
Båda badrummen kommer genomgå renovering. I köken kommer den vertikala
stammen bytas ut oavsett metod (Relining/stambyte). Byts stammarna ut kommer
man vara tvungna att ta upp golvet i köket.
Frågan angående vattentillgång i lägenheterna dök upp. Detta har vi i dagsläget inga
svar på en utan det är något Kreativ Byggkonsult måste ta upp med entreprenören.
Ibland kan man ha en vattenkälla igång i varje lägenhet.
Rören på vinden kommer antingen bytas ut eller läggas ned i gatan.
Då en elkonsult har varit här och tittat på vår nuvarande elsituation har vi
rekommenderats att uppgradera fastigheten till 3-fas.
Mer detaljerade frågor kommer ni att få svar på senare då styrelsen har lite att gå
igenom. Dessa punkter är bland annat; Hyreshöjningar, eventuell kompensation för
nyrenoverade badrum, samt priser på tillval. Det sistnämnda kan ej lämnas ut först
entreprenör är upphandlad. Detta för att de har bra inköpspriser som varierar mellan
företagen.
Styrelsen kommer även se över möjligheten om ROT-avdrag kan användas för att få
ned kostnaden.