Extra föreningsstämma 22/11

24 oktober 2023 Med anledning av att vår förenings stadgar behöver anpassas till ny lagstiftning och riktlinjer från HSB kallar vi till en extrainsatt föreningsstämma.

Stämman hålls 18:00 den 22:a november, i lokalerna intill vägen på bottenvåningen av Lidnersgatan 12.
För att ändringarna i våra stadgar ska klubbas måste beslut att godkänna dem tas på två stämmor i rad. Nästa gång blir det ordinarie årsmötet nästa år.

Styrelsen kommer också att informera om status för lokalen i Lidnersgatan 12. Omvandling till bostadsrätter beslutades om på senaste årsmötet, men givet nya uppgifter har styrelsen valt att pausa detta.