Köpare och mäklare

Information till mäklare

Mäklarbild lämnas ut av HSB:s servicecenter till mäklare som har säljuppdrag på en lägenhet. Kontakta HSB på 08-785 35 00 eller service.stockholm@hsb.se. HSB tar ut en liten avgift för denna information.

Föreningen

Byggår och när föreningen bildades: 1938
Antal lägenheter: 252
Antalet lokaler för uthyrning: 3

Tomtmarken ägs av föreningen. Föreningen består framförallt av mindre lägenheter på en till två rum. Det genomfördes en höjning av avgiften under Q2 2023 på 8%. I månadsavgiften ingår varmvatten och uppvärmning från befintliga element.

Verksamheten styrs av stadgar som kan hittas här. En gång om året hålls ordinarie årsstämman där alla medlemmar har rätt att närvara och rösta om de beslut som ska fattas. Du kan som medlem lägga förslag till årsstämman genom att skriva en motion.

Föreningen tillåter delat ägnade med minst 10 % i ägarandel.

Föreningen godtar inte juridiska personer som köpare.

Fastigheterna

 • Lägenheterna har treglasfönster.
 • Ventilation består av mekanisk frånluft från ventil i badrum och ventil i kök.
 • Omfattande renoveringar utfördes 1989-90. Det inkluderade bland annat stambyte, byte av fönster, byte av tak på en av fastigheterna och installerande av säkerhetsdörrar.
 • Under 2012 byttes taken på alla föreningens fastigheter som inte fick nytt tak 1989-90.
 • Källarstammarna renoverades hösten 2017.
 • Hissrenovering, Lidnersgatan 12, 2020.
 • Hissrenovering, Lidnersgatan 10A, 2022.
 • Hissrenovering, Lidnersgatan 10B, 2024. 
 • Stamspolning och spolning i lägenheter 2024. 
 • Ventilationen besiktigades 2021.
 • Låssystem via elektroniska brickor installerades 2021 för inpassering i portar och gemensamma utrymmen.
 • LED-belysning med rörelsesensorer i gemensamma utrymmen 2021.

Ekonomi

Föreningen har god ekonomi med en omsättning på cirka 8 miljoner kronor per år. Årsredovisning hittas här.

Överlåtelse och pantsättning

Överlåtelseavgift och pantsättningsavgift betalas enligt stadgarna av säljaren till förvaltaren. Medlemskap i föreningen är krav. Föreningen måste godkänna medlemskapet för att överlåtelsen ska bli giltig och medlemskapet måste vara betalt för att överlåtelsen ska registreras. Vid frågor rörande pantsättning kontakta HSB. 

Adress till föreningen för överlåtelseavtal och medlemskapsansökan i samband med försäljning:
HSB Stockholm
Servicecenter 102 84 Stockholm

Adress till föreningen för att skicka in pantsättning:
HSB Stockholm
BRF Karolinerna FE 5409
83877 Frösön