Kallelse - Årsstämma 2022

06 maj 2022

Hej alla medlemmar,

Samtliga medlemmar i HSB Brf Karolinerna kallas till ordinarie föreningsstämma.
Tid: Onsdag den 8 juni 2022, kl. 18:00
Plats: Vid Lusthuset mellan Lidnersgatan 10 och 12. (Vid regn: uthyrningslokal på Lidnersgatan 12)
Dagordning och årsredovisning finns bifogat (pdf)
(Några exemplar kommer finnas utskrivna vid respektive hus-entré till er som inte ha möjlighet att titta på pdf eller skriver ut själv).
 
MvH Styrelsen