Renovering av hiss Lidnersgatan 10A

23 augusti 2022

Med planerad start vecka 40 kommer renovering av hiss på Lidnersgatan 10A att utföras. Arbetet förväntas pågå under fyra veckors tid. Under denna tid kan hissen ej användas, boende hänvisas till hissen på Lidnersgatan 10B. Vissa störande ljud kan förekomma.

Vår förhoppning är att renoveringen inte skall innebära några större störningar.

Vid frågor går det bra att kontakta Gustav Dahlbeck: gustav.dahlbeck@fastighetsskotsel.se eller telefon 010-207 03 67.