Informationmötet 20 september

17 oktober 2023 Här kommer minnesanteckningar från Inormationsmötet den 20 september

 

Elstöd

Styrelsen har fattat beslut att sänka elavgiften för föreningens medlemmar från och med 1 september till 0 kr tills det att kostnaden är lika med el-stödet, var sparsam.

 

Energianvändning                                  

Vår förening har 20% högre energianvändning än liknande föreningar, främst är det en högre varmvattenförbrukning.

 

Fjärrvärme

Stockholm Exergi har aviserat en 12% höjning av fjärrvärmen inför 2024, Vi har valt att låta HSB centralt förhandla om en lägre höjning.

 

Inbrott

De senaste 3 månaderna har föreningen haft 5 garageinbrott där man stulit bl.a. däck.

Se till så att porten går igen när ni lämnar eller kör in i garaget.

 

Stamspolning

Med början av v 41 kommer RUGAB att genomföra en stamspolning samt filmning av våra avlopps-stammar, detta för att se om vi kan flytta fram ett eventuellt stambyte. RUGAB kommer att avisera när de behöver tillträde till lägenheten, om detta inte ges kommer de att fakturera den boende 1200kr.

 

Betongkontroll

Styrelsen har gett HSB i uppdrag att göra en betongkontroll i föreningens garage, denna visade att armeringen har vittrat sönder och man behöver byta denna i golv och väggar. Styrelsen håller på att planera hur vi ska gå vidare. En uppskattad summa är ca 12–15 miljoner kr per garage totalt 48–60 miljoner kr.

 

Home Solutions

Föreningens IMD administratör Home Solutions har nu tagit fram en APP för både Iphone och Android, Gå in i App store eller Google play sök på Home Solutions ladda ner den som det står Propeye Technology skicka er mailadress till kontakt@brf-rago.se med föreningens lägenhetsnummer och inflyttningsdag så kan vi lägga upp er som användare, är ni fler ägare till lägenheten så skicka även deras mailadress. Sedan får ni ett mejl med inloggningsuppgifter från Propeye.

 

Städdag den 30 september

Lördagen den 30 september hade föreningen höststäddag, då vi målade bänkar och bord i föreningen, vi forslade även bort omärkta cyklar från våra cykelställ, saknar du din cykel kontakta föreningen

kontakt@brf-rago.se

 

Renovering

Styrelsen har beslutat att tillämpa en 3 stegsbesiktning vid renovering av kök och badrum. Besiktningen betalas av medlemmen.

Det innebär att en godkänd besiktningsman vid tre tillfällen kontrollerar att arbetet utförs enligt gällande bestämmelser och skriver protokoll på besiktningen.

Styrelsen har från en godkänd besiktningsfirma fått ett bra pris, 10 900 kronor inkl moms för 3 besök, men föreningens medlemmar kan välja någon annan godkänd besiktningsman.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o


Till nyhetslistan