• Välkommen till HSB Brf Redaren

  Våra förvaltare kan svara på de flesta frågor som vi föreningsmedlemmar har. Kontaktuppgifter finns under snabblänken felanmälan.
 • Välkommen till HSB Brf Redaren

  Våra förvaltare kan svara på de flesta frågor som vi föreningsmedlemmar har. Kontaktuppgifter finns under snabblänken felanmälan.

Problem i källsorterings rummet

Vår bostadsrättsförening betalar stora summor för att hämta och köra iväg felsorterade och otillåtna grovsopor samt städaupp allmänt skräp som slängs på golvet. Om vi inte kommer tillrätta med problemet kommer föreningen vara tvungen att höja månadsavgiften med en märkbar % enhet/månad. Tips åtgärder för att minska felsortering och olovlig sophantering tages tacksamt emot styrelsen.redaren@gmail.com eller Styrelsen Redaren´s brevlåda Redargatan 3

Aktuell information om projektet Heliosparken & Glasfabriken

Klicka här

Vad är störningar?

I sitt boende får bostadsrättshavaren samt de personer som besöker, bor hos denne eller hyr av denne i andra hand inte utsätta andra boende för störningar som kan inverka menligt på de boendes hälsa eller boendemiljö till en sådan grad att det inte rimligen bör tålas. Den boende ska dessutom iaktta vad som krävs för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten samt följa de ordningsregler bostadsrättsföreningen satt upp. Klicka på bilden för mer information.

I närheten

 • ICA
 • Apotek Hjärtat
 • Tvärbanan
 • Husläkare
 • Sickla köpkvarter
 • Båt
  Båt till norra hammarby sjö