Underhåll

Plåttak

Vi håller just nu på med underhåll av våra låghustak - detta beräknas vara avslutat inom kort - troligen i feb/mars 2019. Vi ska också installera sopbehållare på baksidan - detta kommer att ske under våren.