Gårdar och planteringar

25 maj 2024 Vår mark, en yta i ständig förändring

Arbete pågår löpande med att på ett hållbart sätt, såväl ekonomiskt som miljömässigt, se över vår utemiljö.

I detta ingår bland annat att ta bort, flytta eller ersätta buskar och träd som sprider sig, tar för mycket plats, skymmer belysning eller är svåra att underhålla. En del av dessa åtgärder utförs av Trädgårdsgruppen och andra av AFF som är föreningens entreprenör för löpande markskötsel.

I vissa rabatter finns gröna skyltar om att dessa sköts av boende. Detta är områden där det löpande underhållet hanteras av enskilda intresserade medlemmar eller Trädgårdsgruppen.

Vill du också engagera dig i omsorgen om vår gemensamma utemiljö? Anmäl ditt intresse till styrelsen (via e-post) eller till Trädgårdsgruppen (via Facebookgruppen ”Brf Rubinen, Orminge”).