Mäklarinfo

HSB Brf Rubinen i Nacka

Vanliga frågor från mäklare

  • "Finns det beslutade/planerade avgiftshöjningar ?"
  • "Finns det  beslut om stora investeringar / renoveringar ?"

2023 maj/juni

Efter beslut så höjs avgiften för bostadslägenheterna med 14 % för verksamhetsåret 2023–2024. Höjningen genomförds fr.o.m. kvartal 4 år 2023.

Föreningen

Föreningen bildades 1967 och består av 132 bostadsrättslägenheter samtliga belägna i 11 stycken punkthus med tre våningar.

Föreningen äger fastigheterna Orminge 42:3 och 42:4 i Nacka kommun. Punkthusen ligger på fastigheten Orminge 42:3.

Förvaltning

HSB Stockholm sköter föreningens ekonomiskt administrativa förvaltning. ServiceCenter hos HSB Stockholm kan kontaktas i frågor om försäljning av bostadsrätt, pantförskrivningar, inre reparationsfond, hyra av parkeringsplatser och extra förråd.

NABO sköter fastighetsförvaltning och fastighetsskötsel.

AFF, Aktiv Fastighets Förvaltning i Nacka AB, sköter markförvaltning och snöröjning.

Lägenheterna

Lägenheterna har byggts med flyttbara mellanväggar, vilket gör att det går att få en planlösning som passar ens personliga önskemål. Väggarna är det möjligt att flytta själv (ingrepp i ventilationssytemet får dock inte göras). Det enda verktyg som behövs är en skiftnyckel. Väggarna är spända mot taket med en skruv.

Större delen av lägenheternas uppvärmning sker via ventilationssystemet.

Varje lägenhet har en inre reparationsfond som bostadsrättshavaren kan använda för inre underhåll.

Lägenheterna i föreningen har en yta om

  • 70 kvadratmeter (2-3 rum och kök)
  • 90 kvadratmeter (3-4 rum och kök) 
  • 93 kvadratmeter (3-4 rum och kök)

 

Ekonomi

I årsavgiften ingår värme, vatten samt kabel-TV.

BRF Rubinen tillämpar individuell elmätning. Resultatet av mätningen, förbrukningen, debiteras bostadsrättshavarna på avgiftsavierna tre månader i efterskott.

TV och internet

Se länken:   https://www.hsb.se/stockholm/brf/rubinen/boendeinformation-a-o/bredband/

Överlåtelseavgift

Överlåtelseavgift debiteras säljaren med 3,125 procent av prisbasbeloppet.

Pantsättningsavgift

Pantsättningsavgift debiteras med 1,25 procent av prisbasbeloppet vid varje pantsättning.

Medlemskap i föreningen

  • Köparen måste ha för avsikt att bosätta sig permanent i bostadsrättslägenheten.
  • Juridisk person accepteras inte.
  • Köparen måste vara medlem i HSB eller teckna medlemskap i HSB.

Stambyte

Stambyte skedde i samband med en omfattande renovering av punkthusen under första delen av 1990-talet (med start 1992).

Övrig info

 

Laddstolpar

Installation och uppstart under ca maj 2024.