Ordningsföreskrifter för p-platser (uppdaterade)

24 maj 2024 Uppdaterade maj 2024

Uppdaterade ordningsföreskrifter som är anpassade till dagens situation.

Läs vidare under "Parkerng" på länken HÄR.