Hyreshöjning 2024

29 november 2023

Med anledning av det fortsatt stigande kostnadsläget, samt kraftigt ökade räntekostnader har styrelsen beslutat att höja månadsavgifterna med 4%. Höjningen kommer gälla från och med 2024-01-01.

Garagehyrorna kommer även de höjas enligt nedan (gäller fr o m 2024-01-01):

-         P-plats höjs med 100 kr till 1,600 kr/månad

-         Laddplats höjs med 100 kr till 2,100 kr/månad

-         MC-plats höjs med 35 kr till  275 kr/månad