Styrelse 2024

20 maj 2024 Årsmötet genomfördes den 16/5–2024. Totalt deltog 34 medlemmar, Anders valdes om på 1 år, Roger och Björn valdes om på 2 år och en ny medlem valdes in i styrelsen på 2 år, Fredrik Vogel. Styrelsen medlemmar 2024 enligt nedan:
  • Lennart Olsson - Ordförande
  • Martin Östberg -Vice Ordförande
  • Anders Dessle – Ledamot
  • Kerstin Gustafson - Ledamot
  • Roger Gustafson - Ledamot
  • Björn Alvbäck - Ledamot
  • Fredrik Vogel- Sekreterare
  • Emil Fredenmark - HSB Ledamot

 


Till nyhetslistan