Andra chansen inkoppling av fiberbox

01 augusti 2022

Andra chansen kommer utföras under vecka 35 och 36 (29 aug till 9 sept), berörda lägenheter kommer få informationslappar i sina postboxar från Optocare under nästa vecka (v32). 

OBS! Lägenheter som inte är anslutna till det nya fastighetsnätet kommer förlora sin bredbandsuppkoppling när det gamla fastighetsnätet stängs ned i höst.