Avgiftsändring 2024

19 november 2023
Avgiftsändring 2024
 
Föreningen har nu höga kostnadsökningar, vilket på både ökade räntekostnader och pga extrema inflationen som har stor effekt på föreningens löpande utgifter. Samtliga avtal har höjts mer än normalt och tunga poster som vatten, el, fjärrvärme, sophämtning har haft stora prishöjningar.
Föreningen behöver därför höja avgiften med 10 % fr.o.m. 1 januari 2024.
Även höjning av parkering och förrådsavgifter kommer ske fr.o.m. 1 januari 2024.
-P-platser bil höjs med 100kr.  
-Mc platser höjs med 200kr.  
-Förråd höjs med 200kr.  
 
Varför behöver vi höja avgiften?
Avgiften ska täcka föreningens kostnader. Våra kostnader har ökat, och därför behöver avgiften justeras. Vår kostnad för räntorna står för den största ökningen, men övriga kostnader ökar också pga inflationen. Vi måste även möta framtida utgifter vad gäller underhåll och se till att vi är väl rustade för framtiden.
 
Hur ser det ut med våra lån och räntekostnader?
Föreningen har en långsiktig strategi där vi sprider våra lån på olika bindningstider.
Räntor och bindningstider redovisas varje år i årsredovisningen.
 
Vad gör styrelsen för att förbättra föreningens ekonomi?
Styrelsen har en långsiktig strategi gällande våra lån och räntor. Grunden är att diversifiera bindningstiderna för att minska risken för plötsliga kostnadsökningar. Vi gör jämförelser med olika banker för att se till att vi har ett bra erbjudande.
En del av styrelsens arbete är att regelbundet se över våra kostnader och avtal för att ha en så effektiv förvaltning som möjligt.
Styrelsen arbetar med att se över möjligheten att minska föreningens kostnader för att inte behöva höja avgiften mer än nödvändigt. Målet är att ha en attraktiv fastighet med en omsorgsfull skötsel till bästa möjliga pris.
 
Mvh
Styrelsen