Gästparkering

16 mars 2023 Borttagning av parkeringsautomat

På grund av nedstängningen av 3G nätet är möjligheten att betala gästparkeringen via parkeringsautomaten inte längre möjlig. Besökande får istället använda de andra betalningsalternativen som står angivna på skylten vid gästparkeringen.