Hyreshöjning

15 november 2023 Information till hyresgäster


HYRESHÖJNING 2023

Hyresförhandling mellan HSB bostadsrättsförening Skarpöhöjden och Hyresgästföreningen Region Stockholm är nu klar.

Överenskommen höjning är 4,75 % och gäller från och med 1 september 2023 och tills vidare.

Retroaktiv höjning fördelas på kommande kvartal.

Styrelsen
HSB Brf Skarpöhöjden