På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Information om de nya portarna

03 augusti 2021 Den 9/8 startar äntligen bytet av våra portar.

Viktig information om de nya portarna

 Montering

**Uppdatering 9/8, snickarna valde att ändra ordning på de första fem portarna, de kommer monteras från 49-57 istället. 
Den 9 augusti är det äntligen start för montering av de nya portarna med start i hus 57, under bytet kommer dörrarna sakna stopp och ett provisoriskt dörrstopp kommer monteras tills dörrautomatiken är monterad.

Ekstrands har meddelat att de kommer byta portarna i ordningen 57-49, 47-43, 39-27, 37-31 och sist 25. Arbetet tar cirka en dag per port. När de monterat klart alla portar kommer de börja montera listerna i samma ordning som monteringen.

Efter bytet av porten kommer denna vara låst dygnet runt och man behöver använda sin nyckel för att öppna tills det nya passagesystemet är driftsatt. Dörrautomatik och passagesystem börjar monteras och driftsättas den 20 augusti. När passagesystemet är aktivt kommer man i stället använda sin RFID-tag (blipp) för att öppna porten samt soprumsdörren, det är samma tagg som idag används till postboxarna, extra taggar och nya nycklar till cykelrum, barnvagnsrum samt bommen kommer delas ut under augusti månad. 

Byte av låssystem

När alla portar, dörrautomatik samt passagesystem är klart i alla hus kommer det gamla låssystemet bytas ut på samtliga dörrar (gäller ej lägenhetsdörrar). Detta innebär att boende inte längre kommer ha en nyckel för att öppna porten och soprums dörren utan man använder enbart sin tagg för att öppna dessa. De nya nycklarna som delas ut kommer då användas för att öppna barnvagns- och cykelförråden i som finns i varje port samt bommen.

De nya nycklarna samt RFID-taggarna kommer delas ut till varje boendes postbox. Tillsammans med taggarna och nycklarna kommer en kvittens lämnas ut. Kvittensen skall fyllas i och återlämnas till styrelsens brevlåda som ligger till höger om tvättstuga 41. OBS. Om kvittensen ej inkommit senast den 10 september 2021 kommer RFID taggarna avregistreras och ej kunna användas.

OBS! Den gamla nyckeln kommer tills vidare användas för att öppna tvättstugan fram tills vi kan byta även de dörrarna.

Extra RFID-taggar och nycklar

Varje lägenhet kommer tilldelas tre extra RFID taggar och kan vid behov köpa extra mot en kostnad av 300kr styck. Varje lägenhet kommer också tilldelas två nya nycklar som ersätter den gamla fastighetsnyckeln för att kunna öppna barnvagns- och cykelförråden samt bommen. Vid behov kan extra nyckel köpas mot en kostnad av 300kr styck.

Frågor

För ytterligare frågor maila till info@skarpohojden.se
För beställning av fler taggar maila till blipp@skarpohojden.se

Porttelefon

Vi kommer installera porttelefoner vid varje entré, för att du ska kunna använda den behöver du, logga in på www.boenderegistret.se/bv . Där loggar du in med din adress, namn och lägenhetsnummer.

VIKTIGT du behöver skriva Skarpövägen med stort S, ditt namn skrivs in som det står på wallpaden. Lösenordet är ditt lägenhetsnummer som står på din ytterdörr, 4-siffror och numret som börjar med 1xxx t ex 1104. (Dvs inte HSBs lägenhetsnummer som börjar på 4xxx eller 5xxx.)

(Se bild längst ned för exempel)

När du loggat in klickar du på inställningar, sedan skriver du in ditt telefonnummer.

Om du vill använda porttelefonens funktioner. Om du inte vill det kan du bortse från detta.

Porttelefonen kommer vara aktiva kl.07.00-22.00 tider utanför detta behöver man använda sin tagg för att komma in.

Exempel på inloggning