Gemensam El

Syftet med införandet är att få ner den relativt höga kostnaden för de privata elabonnemangen. Trenden för nätkostnader pekar uppåt och vi förväntar oss högre avgifter framöver. Modellen ger varje lägenhet en årlig besparing på ca 1500 kr. Brf Tangen är idagsläget den enda föreningen i Minneberg som inte har infört gemensam el.  

 Gemensam el för lägre elkostnader

Genom att säga upp våra privata elabonnemang och istället köpa elen via föreningens fastighetsabonnemang görs en besparing på ca 1500 kr per lgh för medlemmarna. Istället för att vi som idag får en elräkning från Ellevio och en den elleverantör vi valt, köper vi in egna elmätare och får genom en mättjänst elräkningen på månadsavin via vår förvaltare.

 

Besparingen uppkommer genom att samtliga lägenheters elabonnemang upphör och därmed de individuella nät - och elavgifterna. Den fasta avgiften på 1260 kr per lgh och år försvinner och den rörliga överföringskostnaden sänks från 52 öre per kWh till ca 26,50 öre,
d v s en besparing på 25,5 öre per förbrukad kWh. Samtidigt försvinner också den fasta årsavgiften till elleverantören (ex 420 kr, hos Fortum). Utöver detta kommer föreningen dessutom ha möjlighet att få bra pris på elavtal, då vi blir en storkund och tillsammans köper betydligt mer el en individuell lägenhet.

 

Ingen förändring mot idag

Utöver besparingen för varje lägenhet blir det ingen förändring mot idag:

Alla lägenheter mäts och debiteras individuellt

Alla lägenheter får en specificerad elräkning på månadsavin

 

Enkel övergång med totallösning

All administration runt övergången till Gemensam el sköts av Infometric AB och fungerar enligt följande:

Uppsägning av samtliga privata elabonnemang (bindningstid spelar ingen roll)

Ombyggnad av befintliga fastighetsabonnemang

Installation av nya elmätare med fjärravläsning

Varje medlem får sin elräkning via sin månadsavi

 

Vad händer med ingånga avtal med elleverantörer?
 I samma stund som föreningen går över till Gemensam el, upphör alla individuella avtal som lägenheterna har tecknat med elleverantörer. Inga avgifter debiteras lägenheter oavsett vilken bindningstid man tecknat.