Frågor och Svar

Här kommer vi publicera frågor som kommer in till styrelsen som berör oss alla som bor i Tangen.

Fråga: Hur har Minnebergs Samfällighets mellanhavande med Office Recycling blivit slutligt reglerat?

Svar: Samfälligheten lämnar inte ut detaljerad info om avtal till enskilda medlemmar.Alla ärenden med Office Recycling är avslutade och alla ekonomiska förehavanden är avslutade. Vi har fått returfakturor och allt ligger nu bakom oss.

Fråga: Vilka prioriteringar gjordes inför beslut om ombyggnad av Båtviken? Hur mycket har ombyggnaden av Båtviken kostat?