• Välkommen till Brf Terrassen!

    Här hittar du information från styrelsen och vad som händer i föreningen. Du kan även göra bokningar och skicka in felanmälningar. Här finns information om faciliteter i området, samt vilka regler och riktlinjer som gäller i vår förening.
  • Välkommen till Brf Terrassen!

    Här hittar du information från styrelsen och vad som händer i föreningen. Du kan även göra bokningar och skicka in felanmälningar. Här finns information om faciliteter i området, samt vilka regler och riktlinjer som gäller i vår förening.

FELANMÄLAN

Från och med 1 januari 2017 anlitar Brf Terrassen Renew Service AB för sin fastighetsservice. Här kan du direkt få information om rutinerna vid felanmälan.

Större pågående arbeten

Större pågående arbeten

December: Arbeten med att förstärka brandlarm är nu klart. Gäller Bastu, Skyddsrum (Väv o Bridge) samt tvättstuga i hus 1. LED belysning etapp ett är klart före beräknad tid. Stomrenoveringarna påbörjades våren 2022. Arbeten går enligt plan. Information samt bilder publiceras fortlöpande på denna sida.

fototävling

Tänk på brandrisken !

Nu tänds många levande ljus. Tänk på brandfaran. Inget får stå på golv i trapphus (t.ex. mattor, skor, barnvagnar m.m) Hindrar utrymning vid brand.