Mäklarinformation

Styrelsen har lagt upp all relevant information på denna hemsida, kompletterat med en del tips och förtydliganden nedan. Vi ber därför mäklare att inte kontakta styrelseledamöter för mer frågor och respektera styrelsens rätt till privatliv. Om det skulle vara en specifik fråga vars svar inte finns på hemsidan, kan just denna specifika fråga mailas till styrelsen@toppsockret.se.
foodiesfeed.com

UPPDATERAT 2024-04-06. De vanligaste frågorna som kommer från mäklare är följande:

Fråga: Är det någon avgiftshöjning på beslutad? Hur är ekonomin?
Svar: Ja, vi har beslutat att en ny höjning sker from september 2024. Vi höjde avgiften 8% from jan 2023, för att täcka den höga inflationen. Toppsockret har fortsatt en relativ låg årsavgift med i genomsnitt 656 kr/m2 efter senaste höjningen, i jämförelse med genomsnittet i HSB föreningar i Stockholm på 714 kr/m2 (källa: HSB, Stockholms bostadsrättsbarometer 2023), vilket är ca 4,500 skattade kronor mindre per år för en trea. Föreningen erhöll återigen det nästa högsta betygscertifikatet A+ av sajten allabrf.se för 2023, en av endast fyra brf:er i hela Farsta stadsdel. Avgiften höjdes dessförinnan 5% jan 2022 och 5% jan 2020 de senaste gångerna, som då var första höjningen på tio år. Styrelsen har jobbat - och jobbar - med aktiv fastighetsförvaltning sedan en lång tid tillbaka. Fastigheten har därför inget större underhållsbehov som släpar och som har betydande påverkan på månadsavgiften - förutom det kommande stambytet. I samband med underhållsprojekten har föreningen gjort effektiviseringar (tex på energi, vatten och sopor) för att minska framtida kostnadsökningar i driften. Vi har amorterat löpande på våra gemensamma fastighetslån, samtidigt som vi har gjort stora underhållsarbeten, och vi har endast föreningslån en bit under 1000 kr/m2 (snitt i HSB är 5.700 kr/m2 2023). Utsikterna är därför goda att vi ska kunna bibehålla rimliga avgifter och hyror, men vi kan däremot inte göra några utfästelser, av den enkla anledningen att vi precis som de flesta andra inte kan förutse framtida ränte- och inflationsnivåer. I skrivande stund har hela världen precis kommit ur en period med galopperande inflation, ränteökningar och höga energikostnader vilket även vi delvis har drabbas av. 

Fråga: När tror ni att stamrenoveringen planeras? Andra underhåll på gång?
Svar: Vad som planeras och har gjorts historiskt finns under fliken "Styrelse/ Underhållsplan". Vi har gjort väldigt mycket under hela 2000-talet. Det enda stora projektet som finns kvar att göra för längre tid framåt är stambytet, där vi fick årsstämmans mandat att både byta VA- och elstammarna på stämman 2021. Projekteringen av stambytet är i stort sett klar, och vi har nya A-ritningar i 3D framtagna. Vi avvaktar världsläget lite just nu och de fladdrande räntorna, men sannolikt gör vi projektet inom 1-2 år. 

Fråga: När stamrenoveringen kommer, hur mycket tror ni det kommer höja månadsavgiften?
Svar: Vi har börjat ta höjd för stambytet med de senaste höjningarna, men med den inflation och räntehöjningar som sker nu så kommer vi sannolikt (liksom de flesta andra) behöva göra återkommande liknande höjningar framöver.  

Övrig intressant mäklarinformation
- Vad som ingår i avgiften och hyresnivåer finns specade under fliken Styrelse/Månadsavgift och hyra.
- Föreningen tillhandahåller en fullmatad källsortering, inkl matavfall, elskrot och grovsopor.
- Vilket underhåll som har gjorts och planeras göras finns under fliken Styrelsen/Underhåll.
- Ordningsregler och A till Ö info finns i "Lathunden" under fliken Anslagstavlan/Lathund 2.x.
- Fler inbyggnationer av balkonger till kök tillåts ej, pga tidigare dåliga erfarenheter.
- Nya inglasningar av balkonger innebär ny ansökan av förnyat bygglov via föreningen/styrelsen. 
- Påbyggnad av ny takaltan i de återstående lgh som inte har det måste beställas via styrelsen. En närmare kostnadsuppskattning/offert ges efter kontakt med styrelsen inför ev beställning.
- Alla p-platser och förråd hyrs ut via HSB, kontakta HSB Servicecenter 010-442 11 00.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen för Brf Toppsockret