Gårdsvärdar

En gårdsvärd utses för varje gård och har bl.a. till uppgift att:
  • Vara en länk mellan boende och styrelsen.
  • Vara gårdsansvarig vid städ- och planteringsdagar.
  • Byta säkringar i trapphusens elskåp vid behov.
  • Sköta om trädgårdsutrustningen i redskapsförrådet.
  • Ställa ut/in salthinkarna och snöskyfflar vid resp. säsong.
  • Kontakta AFF vid behov av reparationer m.m.
    (Det ska alla boende göra.)
  • Kontaktperson inom Grannsamverkan

Vill du mejla dem byt ut "at" mot ett @

Gård   Hushåll   Kontaktuppgifter      
44-45   Marie Choulgovsky
070 299 75 99
Ormingeringen 45B
marie.choulgovsky (at)gmail.com

46-47  Birgitta Wollin
715 90 04
Ormingeringen 47A
birgitta.wollin (at) gmail.com

48   Christian Wallebom
715 43 91
Ormingeringen 48B
wallebom (at) hotmail.com

49-50 Rebka Assefa
073 919 29 66
Ormingeringen 49C
rebka_as (at) hotmail.com

51 tf. 
Rebka Assefa
073 919 29 66
Ormingeringen 49C
rebka_as (at) hotmail.com

52-53   Rose-Marie Olsson 
715 97 74
Ormingeringen 52B
romaolsson (at) gmail.com

55-56  Hanna Lingen
070-598 88 68
Ormingeringen 56C
hlingen (at) gmail.com

57 Mats Söderberg
070 607 91 26
Ormingeringen 57D
56matte(at)gmail.com

58-59 Carina Björk
Ormingeringen 59 b
carinabjork59 (at) gmail.com

60-61 Eva Lillie
073 708 62 26
Ormingeringen 61 a
evalillie (at) hotmail.com