Husombud

varje hus finns ett husombud.

Tuvvägen 7   Sacha Andric

Tuvvägen 9   Yvonne Leiva

Tuvvägen 11  Kristoffer Petrén

Tuvvägen 13  Peter Nyström

Tuvvägen 15  Margareta Benk

Husombudet hjälper till med enklare uppgifter, t ex byte av proppar i elskåpen i trapphuset.

Namn till ditt husombud finner du här ovan och på anslagstavlan i porten.

Husombudet är inte vår fastighetsskötare och tar inte emot felanmälan m.m.