På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Så påverkar de nya reglerna om rökfria zoner er bostadsrättsförening

26 juni 2019 Den 1 juli 2019 kommer ny lagstiftning som förbjuder rökning vid entréer och lekplatser. Det utvidgande rökförbudet innebär att ett antal utomhusmiljöer görs rökfria och det kommer bli märkbart för vissa bostadsrättsföreningar och hyresvärdar.

Vilka lekplatser omfattas?

Vad som avses med lekplatser som allmänheten har tillträde till är huvudsakligen offentliga lekplatser. Dessa lekplatser har kommunen vanligtvis ansvar för. Har en bostadsrättsförening, eller en hyresvärd dock en lekplats dit andra än enbart de boende i föreningen har tillträde till, omfattas lekplatsen av regelverkets rökförbud. Att sätta upp ett staket och skriva ”privat mark” innebär inte det är fritt fram att plocka fram [valfritt cigarettmärke] och bolma på. Det ska vara de faktiska förhållandena som avgör och om allmänheten kommer åt lekplatsen gäller rökförbudet.

Vilka entréer omfattas?

Vidare omfattas entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde till och lokaler med gemensam entré dit allmänheten har tillträde till av rökförbudet. Det innebär att rökförbudet gäller vid entréer till restauranger, butiker och andra affärslokaler som ligger i direkt anslutning till gatan.

Om en entré indirekt leder till en lokal dit allmänheten har tillträde gäller rökförbudet även här, t.ex. köpcentrum, passager och liknande.

Vem är ansvarig?

Det är huvudsakligen du som fastighetsägare som ansvarar för att reglerna om rökförbud upprätthålls. Om fastighetsägaren dock hyr ut affärslokaler som ligger i direkt anslutning till gatan är det istället affärsinnehavaren som ansvarar för att reglerna om rökförbud upprätthålls.

Om det däremot är en gemensam entré varigenom man når flera lokaler, till exempel vid ett köpcentrum, så faller ansvaret återigen på fastighetsägaren.

Vad innebär det nya rökförbudet för bostadsrättsföreningar och hyresvärdar?

Om en bostadsrättsförening har en sådan lekplats eller entré som rökförbudet omfattar är föreningen skyldig att informera bostadsrättshavare om förbudet. Detta görs lämpligen genom att sätta upp skyltar och på andra sätt informera bostadsrättshavarna om det nya förbudet. Bostadsrättsföreningen bör ingripa med information och tillsägelse om förbudet inte upprätthålls för att bidra till att de nya reglerna efterlevs. Härutöver ska föreningarna som har en fastighet med lokaler med egen entré informera hyresgästerna som berörs av förbudet i god tid om reglerna och deras ansvar för att dessa upprätthålls.

Fyra enkla tips för bostadsrättsföreningen

1. Utred vilka entréer ni har som omfattas av rökförbudet

2. Utred vilka lekplatser ni har som omfattas av rökförbudet

3. Sätt upp information vid de entréer och lekplatser som omfattas av rökförbudet. Informationen ska tydlig förklara att det är en rökfri zon.

4. Följ upp misskötsamhet. När det gäller uppföljning av misskötsamhet innebär det att prata med personen som missköter sig och informera om att det är en rökfri zon. Funkar det inte kan personen avvisas från platsen. Om personen är bostadsrättshavare eller hyresgäst kan föreningen också skicka en skriftlig varning till personen.