På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Ansvar för brandskydd och hantering av brandskada

17 november 2020 Nu tändas tusen juleljus och det bakas miljontals lussebullar och pepparkakor. Julen är en tid då vi vill ha det mysigt, men det är också en tid då bostadsbränderna ökar kraftigt varje år. Men vem ansvar egentligen för säkerheten i huset? Och hur hanterar vi skadorna om olyckan är framme? HSB Stockholms föreningsjurist Malin Alm Vagnér ger oss svar.

Delat ansvar för brandskydd i föreningens hus

Brandskyddsansvaret regleras i lagen om skydd mot olyckor 2 kap 2 §. Ansvaret för brandskydd innebär en skyldighet att i skälig omfattning hålla utrustning för livräddning och släckning av brand och vidta övriga åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Detta ansvar är delat mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavarna i föreningens hus.

Föreningen har det övergripande fastighetsägaransvaret och således ett ansvar för att fastigheten är säker. Av Statens Räddningsverks allmänna råd framgår vidare att fastighetsägare bör bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete i fastigheten. Föreningen bör ha en brandskyddsansvarig och arbetet ska utformas särskilt efter föreningens unika förutsättningar och behov.

Ansvarsfördelningen mellan föreningen och bostadsrättshavarna är dock inte helt tydlig och går inte att utläsa av lagstiftningen. Generellt sett ansvarar dock föreningens styrelse för de åtgärder som hör till byggnaden och dess fasta tillbehör, medan den boende ansvarar för att lägenheten används på ett ansvarsfullt sätt.

Enligt 31 § i HSB normalstadgar 2011 för bostadsrättsföreningar är det bostadsrättshavaren som ansvarar för underhåll och reparation av brandvarnare. Bostadsrättshavaren bör således regelbundet kontrollera funktionen av och byta batterier i sin brandvarnare. Från föreningens sida kan det vara bra att, nu inför julen, gå ut med ett informationsbrev till alla boende och påminna dem om vikten av att kontrollera brandvarnarna. Därutöver är det lämpligt att bostadsrättshavarna har brandsläckare och brandfilt tillgängligt i den egna lägenheten.

Hantering av brandskador

När det som inte får hända inträffar kan det uppstå frågor om vem som ansvarar för hanteringen av de uppkomna brandskadorna.

Huvudregeln för skadehantering i bostadsrättsföreningar är att ansvarsfördelningen i föreningens stadgar gäller. Reparationerna efter en skada ska alltså ske av part som har underhållsansvaret för en viss byggnadsdel. Vid just brandskada har dock föreningen ett utökat reparationsansvar som följer av bostadsrättslagen. Detta innebär att föreningen ansvarar för att reparera samtliga skador som uppkommer i lägenheten efter en brand. Enbart om bostadsrättshavaren har orsakat branden genom vårdslöshet eller uppsåt har denne ett reparationsansvar till följd av brand.

Sammanfattningsvis är det bra om ni i styrelsen såhär inför julen ser över brandskyddet i er fastighet och påminner era medlemmar om vikten av att kontrollera brandvarnare!

Behöver ni juridisk rådgivning?

Våra föreningsjurister har en unik erfarenhet inom bostadsrättsjuridik, hyresjuridik och föreningsrättsliga frågor och är ett bra stöd om en besvärlig situation skulle uppstå.

Hjälp med brandskyddsarbete

Våra utbildade medarbetare kan hjälpa er upprätthålla brandskyddet. De går igenom fastigheten och ser till att det inte finns några brandfaror, att dörrar stängs som de ska och kontrollerar att brandsläckarna fungerar.