På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Med anledning av coronaviruset covid-19

26 mars 2020 Risken för spridning av coronaviruset bedöms som mycket hög av Folkhälsomyndigheten. Vi följer utvecklingen noga och baserat på de rekommendationer som finns har vi av omtanke för bostadsrättshavare, hyresgäster och medarbetare vidtagit försiktighetsåtgärder. För att i största möjliga mån undvika smitta kan detta tyvärr innebära en kortare period av försämrad tillgänglighet.

Så jobbar HSB Stockholm förbyggande   
Av omtanke till våra medarbetare, kunder och medlemmar har vi vidtagit följande åtgärder:

 • Från och med måndag den 16 mars utför vi i första hand akuta åtgärder i lägenheter som exempelvis vattenläckor, strömförsörjning och avloppsstopp med risk för översvämning. Vi återkopplar givetvis till dig som felanmält även om arbeten inte kan utföras just nu. Vid alla lägenhetsarbeten vidtar vi försiktighetsåtgärder och därför tar vi inte i hand. Vi håller avstånd från varandra men vi fortsätter att ta hand om varandra så mycket det bara går. När det gäller ronderingar i hus/gemensamma utrymmen etc. så genomförs dessa som vanligt.
 • Från och med tisdag den 17 mars stänger våra kontor och besöksexpeditioner för besökare för att minska risken för smittspridning.
 • Vi jobbar hårt för att kunna ta emot felanmälningar och besvara frågor, men på grund av omständigheterna kan det vara längre kötider än i normala fall till vår Kund- och Medlemsservice. För att kunna ge bättre och snabbare personlig service har vi temporärt ändrat våra telefontider till Kund- och Medlemsservice till kl. 9-15 alla vardagar, då vi ökar bemanningen. Felanmälan via telefon vid akuta ärenden är öppen enligt ordinarie telefontider. Exempel på akuta ärenden är vattenläckor,  brott i strömförsörjning eller avloppsstopp med risk för översvämning. 
  Vid icke-akutra ärenden hänvisar vi i första hand till våra felanmälansformulär eller kontaktformulär, så att de som behöver akut hjälp snabbare kan nå oss på telefon.
 • Utbildningar/träffar: Med tanke på rådande läge så kommer HSB Stockholm att flytta fram alla större utbildningar och träffar. Under tiden hänvisar vi till våra digitala styrelseutbildningar som finns här
 • Våra medarbetare: Våra medarbetare uppmanas att arbeta hemifrån i största möjliga mån. I de fall där du som kund får besök av, eller träffar, en medarbetare från HSB Stockholm ska du känna dig trygg med att vi följer alla säkerhetsrutiner. Medarbetare som varit utomlands sätts i karantän och återgår inte till arbetet förrän efter tidigast två veckor.

Att tänka på inför årsstämmor/styrelsemöten
I dagsläget rekommenderar Folkhälsomyndigheten alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Personer över 70 år uppmanas att begränsa sina kontakter med andra människor så långt som möjligt under en tid framöver. 

Undersök möjligheterna att hålla föreningsstämma längre fram  
HSB-stadgarna säger att föreningsstämman ska genomföras senast sex månader efter avslutat räkenskapsår. För de bostadsrättsföreningar som följer kalenderåret innebär det att stämman ska hållas senast den 30 juni. Om ni vill invänta och se hur smittläget utvecklar sig så finns givetvis möjligheten att flyttar fram föreningsstämman.  

Befintliga lokalhyresavtal och lokalhyresgästernas betalningsansvar
Med anledning av förekomsten av Covid-19 och de förändringar det medför i samhället har det dykt upp frågor från bostadsrättsföreningar om detta påverkar befintliga lokalhyresavtal och hyresgästernas betalningsansvar för hyra. Här har HSB Stockholms jurister samanställt sina svar.

Sanering
Om er bostadsrättsförening har behov av att genomföra en sanering så kan HSB Stockholm hjälpa till med det. Hör av dig direkt till Styrelseservice på sanering@hsb.se.

 

Sidan uppdateras fortlöpande

De generella råden för att skydda sig själv och andra är:

 • Tvätta händerna ofta och länge med tvål och varmt vatten
 • Stanna hemma när du är sjuk, stanna även hemma vid minsta möjliga symptom!
 • Hosta och nys i armvecket
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun
 • Använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten