På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

NYBO bygger föreningar – och förtroende

19 maj 2020 Stadga, expertkunskap och kontinuitet – det är vad nybildade föreningar kan förvänta sig av HSB. Inom HSB Stockholm finns avdelningen NYBO, som tar hand om de nybildade bostadsrättsföreningarna.
HSB brf Stinsen rymmer 116 lägenheter och inflyttningen startade i augusti 2019.

För en nybildad förening är det en stor utmaning att strukturera och utforma styrelsearbetet. Det är oftast många frågetecken som måste rätas ut, och det är inte alltid helt enkelt att veta vart man ska vända sig. Men det är här HSB Stockholms NYBO, som står för Nya Bostäder, kommer in i bilden.

– Vi hjälper till att skapa stadga för föreningen och bygger grunden för ett bra föreningsliv, säger Petrus Jansson, verksamhetschef för HSB Stockholms nyproducerade bostadsrättsföreningar. Under tiden som fastigheten byggs, är det NYBOs uppdrag att bilda bostadsrättsföreningen och fylla den med det innehåll som behövs. När fastigheten är färdigställd fortsätter  NYBO-specialisterna att leda styrelsearbetet och tar hand om allt från inflyttning, utlämning av nycklar och informationsmöten till att utbilda om vilka rättigheter och skyldigheter man har som köpare av en ny bostad.

– Vi är med för att stötta och få föreningen att komma igång på ett bra sätt. Som nyinflyttad i nyproduktion känner man ju inte alla i föreningen, och alla flyttar dessutom inte in samtidigt. Då kan det behövas professionellt stöd, och vi märker att det är väldigt uppskattat och att medlemmarna litar på oss, säger Petrus Jansson.

När de boende sedan flyttat in och installerat sig väljer man en blandad styrelse bestående av både tjänstemän från NYBO och de boende i huset – en konstellation som i sin tur är verksam i ungefär två års tid.

– Vi är med under hela resans gång, ända tills garantibesiktningen är genomförd, och ser till att medlemmarna får det som beställts. Efter den här tiden är de boende redo att själva sköta styrelsearbetet, och skulle styrelsen vilja ta över arbetet i ett tidigare skede är det självklart helt okej för oss, säger Petrus.

HSB brf Stinsen är en nybildad bostadsrättsförening i Blåsut, söder om Stockholm, som kommit igång med styrelsearbetet tack vare NYBO – och de är mycket nöjda med stödet de får.

- Det har hjälpt oss mycket. Ingen av oss boende hade tidigare erfarenhet av styrelsearbete i en så här stor förening, så det känns väldigt bra att det finns tjänstemän från HSB kvar i styrelsen, som kan dela med sig av sina erfarenheter och stötta oss. Det fungerar jättebra, säger Carlo de Sanctis från Brf Stinsen.

I vilka frågor känner du att NYBO är till störst hjälp?
– Jag skulle säga att det är i de som är kopplade till ekonomi. Det kan vara svårt att ha koll på alla ekonomiska termer, excel-dokument och hur allt hänger ihop om man inte har jobbat med redovisning tidigare. Sen har de också varit ett stort stöd i att guida oss i vart man ska vända sig vid specifika frågor. I vilka fall ska man vända sig direkt till HSB, när ska man kontakta kundtjänst och så vidare.