Bilder

  • Västra gångvägen från torget.
    Västra gångvägen från torget.