Kontakt

STYRELSEN 2021

Primär kontakt: Brf.basarbo.hsb.84@gmail .com

Ordförande
Per Svalander, Basarbovägen 7, 070 - 950 46 88, svallesvalander@gmail.com

Vice ordförande
Annika Lysén, Basarbovägen 3, 070 - 296 12 07, annika.lysen@gmail.com

Sekreterare
Ingela Theorin Webb, Torshavnsgatan 12, 072 - 011 86 98, ingelatheorin@gmail.com

Ledamöter
Andreas Löfström, Basarbovägen 2, 070 - 866 97 92, andreaslofstrom@gmail.com
EkebyFlogsta Samrådskommitté

Monica Tammela, Basarbovägen 6, 076 - 027 75 56, monica.tammela@hotmail.com

Robert Dahlström, Torshavnsgatan 10, 070 - 854 72 18, robert@dahlstrom.email
Hemsidan

Tomasz Albjär, Basarbovägen 1, 073 - 247 99 62, t.albjar@yahoo.com
Studieorganisatör

HSB representant   
Göran Johansson, 076 - 114 52 58, kegor.johansson@bredband.net

Fastighetesfrågor samt vår-och höststäd
Per Svalander, Basarbovägen 7, 070 - 950 46 88, Brf.basarbo.hsb.84@gmail .com

Anslag och postlåda
Du hittar även namn och adress på aktuella styrelsemedlemmar anslagna i trapphusen. Utanför expeditionen på Basarbovägen 1, en trappa ner, finns en postlåda där du kan lämna meddelanden eller frågor till styrelsen.

Information från styrelsen
Styrelsen lämnar löpande information till medlemmarna via hemsidan samt i Medlemsbladet.