På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Dela

Info för mäklare

Är du mäklare? Här kommer efterhand info om överlåtelser mm. Se även Boendeinformation.

Ägande
Enligt föreningens stadgar har bostadsrättsföreningen till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende, d v s för att beviljas medlemsskap i bostadsrättsföreningen skall såväl förvärvare av bostadsrätt såväl som förvärvare av andel i bostadsrätt till bostadslägenhet permanent vara boende i bostadslägenheten. Juridisk person tillåts inte ägande. 

Överlåtelser
Försäljningar hanteras av Upplands Boservice. Föreningen HSB Brf 29 Lindsberg består av 105 lägenheter och 12 lokaler. Föreningen tar ut en överlåtelseavgift om 2,5 % av prisbasbeloppet (2016 = 1 110 kr) som betalas av köparen samt en pantsättningsavgift om 1 % av prisbasbeloppet (2016 = 443 kr) per pant. Medlemsavgift till HSB är obligatorisk 500 kr/medlem som depositionsavgift (summan återfås vid utträde). Årsavgift till HSB 300 kr ingår i månadsavgiften för bostaden. 

 Utrustning vid överlåtelse: 
-  4 stycken lägenhetsnycklar, numrerade 1-4, vilka även går till föreningens allmänna utrymmen.
   (Fler nycklar kan ha beställts av tidigare innehavare). 
-  3 stycken nycklar till överlåset.  
-  Router och digitalbox för mottagande av TV, Bredband och Bredbandstelefoni. 
-  Manual för skötsel och underhåll av fönster och fönsterdörrar.

Det åvilar dels säljare att överlämna till köparen vad som ovan anges vid överlåtelse av bostadsrättslägenheten samt dels att köparen förvissar sig om att man erhåller vad som ovan anges.
Saknas nyckel/nycklar så måste det, för att kunna vara på den säkra sidan, ny låskolv som ingår i föreningens nyckelsystem med 4 tillhörande  nycklar monteras på säljarens bekostnad om inte köpare och säljare kommer överens om att köparen skall svara för kostnaden.
Vad som ovan anges gäller även för router, digitalbox samt manual för fönster och fönsterdörrar.
Beställning av ovanstående måste göras via bostadsrättsföreningen.

Internet, TV, telefon
Föreningen har ett förmånligt utbud av god kvalitet. Telia Fiber med gratis internet (10 Mbit/s) och abonnemangsfri telefoni. OBSERVERA! Digitalbox, router och tillhörande kablar och kontakter tillhör lägenheten och får inte bortföras vid försäljning. Se mera under Boendeinformation. 

Avgifter (hyra)
I avgiften ingår avgift till HSB, värme, vatten, TV, internet, internettelefoni (ej samtalsavgift). Avgiften höjdes i januari 2018 med 3,5 procent. Ingen höjning 2019. 

Parkeringar
I föreningen finns 12 garage, 34 motorvärmarplatser och 29 p-platser utan motorvärme. Avgifterna är from januari 2018 325, 140 och 100 kr per månad. För det mesta finns det någon ledig parkeringsplats. Samtliga garage är uthyrda. 
Fri parkering på Lindsbergsgatan enligt skyltning. Högst 24 timmar vardagar, utom vardag före sön- och helgdag. Enligt Trafikförordningen 49 a § På allmän plats inom tättbebyggt område där kommunen är huvudman för hållande av allmänna platser och inom vägområde för allmän väg får fordon parkeras högst 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag.

Lokaler
I föreningen finns 12 lokaler av varierande storlek som hyrs ut till boende och näringsidkare. Samtliga lokaler är uthyrda men man kan ställa sig i kö.