Om HSB

HSB ägs av sina ca 670 000 medlemmar. Vi styrs inte av den kortsiktiga vinsten, utan av medlemmarnas intressen. Tillsammans utvecklar vi boendet i hela Sverige.

HSB är Sveriges ledande boendeaktör, som strävar efter att förbättra boendet för våra nuvarande och framtida medlemmar. Detta gör vi genom att bygga nya bostads-och hyresrätter, utveckla och förvalta befintliga boenden och erbjuda bosparande som öppnar dörrar till att hitta ett eget hem. Vi drivs inte av kortsiktig vinst, utan av våra medlemmars intressen. Det skapar unika möjligheter att utveckla bostäder i hela landet, även på platser där få andra vill bygga.

Sedan vi grundades, 1923, har över en miljon människor bott med oss. Det ger oss en unik kunskap och inblick i boendet – idag och imorgon. Och ju fler medlemmar vi blir, desto större möjlighet har vi att påverka samhället i en hållbar riktning.

HSBs hållbarhetsarbete bedrivs på flera nivåer för att minimera miljöpåverkan från både byggande och boende samt maximera socialt ansvar. Till exempel arbetar vi för att miljöcertifiera och klimatdeklarera vår nyproduktion enligt Miljöbyggnad silver. HSB är även en aktiv part i Färdplanen för en klimatneutral byggsektor, som arbetar med samverkan för att kraftigt minska byggbranschens klimatpåverkan. I HSB Living Lab pågår samtidigt forskning om framtidens hållbara boende. I det levande labbet ges forskare möjlighet att utveckla sina idéer i en verklig boendemiljö.