Protokoll Årsstämma

17 juni 2021

Nu finns protokollet från årsstämman uppladdat under fliken Aktuella Dokument för den som är intresserad.