Styrelse och andra funktioner i föreningen

Normalt utförs arbetet för föreningen på fritiden och arvoderas enligt beslut på årsstämman.

Styrelsen efter årsmötet 2023

Roland Fredriksson, ordförande

Karl-Gunnar Örenius, vice ordförande

Anders Larnemark, sekreterare

Anna Nilsson, ekonomiansvarig

Sueb Khan, ledamot

Shapon Islam, ledamot

Mahmoud Serag, HSB-ledamot

Kevin Mavane, suppleant

Ronnie Ådahl, suppleant

E-post styrelsen@stenhallen.se

Adress och telefonnummer är anslagna i trapphusen.

Vicevärd 
Vi har ingen specifik vicevärd för närvarande uta det är styrelsen som delar det uppdraget sinsemellan. Shapon Islam bemannar expiditionen på tisdagar. 

Expedition: Kullerstensvägen 3 är öppen på tisdagar mellan kl 18.00-19.30.

E-post: vicevard@stenhallen.se

Brevlåda till föreningen finns vid ingången på samma adress.

Valberedning 
Stefan Jonsson (sammankallande)  
David Eriksson
Kevin Mavane

Revisorer 

Föreningsvalda: 
Jan-Olov Råman, ordinarie 
David Eriksson, suppleant

Utsedda av HSB:s riksförbund: 
BoRevision AB

Föreningens representanter till HSB:s stämma  
Karl-Gunnar Örenius och Shapon Islam

Webbredaktör 
Anna Nilsson (epost: anna_nilsson2003@yahoo.se )