Kontaktinformation

Förvaltare och kontaktperson för föreningen: 
Mattias Lindgren

forvaltaravdelningen@hsb.se

tel 018-18 01 22

Ordförande:
Björn Nilsson - Fålhagsleden 3D
bjorn.nilsson64@outlook.com
0703-15 62 43

Vice ordförande:
Tony Karlsson - Fålhagsleden 3A

Sekreterare: 
Nils Strandberg - Fålhagsleden 3A

Ledamöter: 
Simon Stensson - Fålhagsleden 1D
Cecilia Brenner  - Fålhagsleden 3A
Elisabet Mörnborg - Fålhagsleden 1C

Mattias Lindgren    HSB Ledamot

Uthyrningsansvarig för övernattningsrumet och festlokalen 
Kerstin Buckley
kerstin.buckley@yahoo.se
070-791 39 20

 

Uppge namn, adress, telefonnummer, lägenhetsnummer, vad ni vill hyra, vilka datum och om ni hyr i andra hand att ni har lägenhetsinnehavarens tillstånd att kostnaden kommer på hyresavin.