Stadgar

Brf Kontrollanten följer HSB stadgar. Dessa talar om hur vi ska agera och tänka kring olik frågor som gäller föreningen och dess medlemmar.

Under våren har brf Kontrollanten haft en extra årstämma för att bland annat anta de nya stadgarna för HSB. Stadgarna är till för att skapa en trygg förening med ett hållbarhets tänkande. Här kan du läsa mer om vad som gärller för HSB och HSB Värmland.