Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Frågor och svar

Här kan du läsa svar på vanligt förekommande frågor om medlemskap, bosparande, avgifter och mycket annat.

Felanmälan

Gör en felanmälan om något är trasigt i din lägenhet eller om du vill få kontakt med en fastighetsskötare för annan hjälp. Du kan också ringa Felanmälan på 010-442 24 24.

Boendeservice

Vänd dig till Boendeservice för dina ärenden som privatperson. Du når oss enklast via mejl men kan också ringa 010-442 20 00 klockan 08.00-16.30. 

Styrelseservice

Vänd dig till Styrelseservice för dina ärenden som förtroendevald. Du når oss enklast via mejl men kan också ringa 010-442 24 00 klockan 08.00-16.30.

Portalen Mitt HSB

Här gör du felanmälan för snabbare hantering samt ser dina köer, avier och info om din bostad. Som styrelseledamot kan du bland annat hantera fakturor och få koll på föreningens ekonomi.

Hitta till HSB Göteborg

Vårt huvudkontor ligger på Sven Hultins plats 2 i Göteborg. Våra lokalkontor hittar du i Kungälv, Hisings Backa och Alingsås. Post skickar du till HSB Göteborg, Box 311 11, 400 32 Göteborg.

Våra kontor