Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

En lysande idé håller alltid

HSB Göteborg är en bostadskooperativ regionförening med cirka 76 000 medlemmar. Vi bildades 1925 med brf Åreskutan i Strömmensberg. I dag förvaltar vi cirka 36 000 lägenheter i nästan 360 bostadsrättsföreningar, och har cirka 1 600 hyresrätter i vårt verksamhetsområde.
HSB Göteborgs organisation

Alltid nära dig
Det bästa och unika med HSB Göteborg är att vi lämnar dig inte vind för våg när du har flyttat in. Vi finns med som stöd och förvaltare till din bostadsrättsförening så länge husen står kvar.

Ett hållbart koncept
När många bostadsföretag har vinst som högsta mål är det tvärtom för oss. Vi ser ekonomisk framgång som ett medel för att utveckla Det Goda Boendet. När vi i HSB Göteborg bestämmer oss för något gör vi det med hjärtat, aldrig för att anpassa oss efter tidens nycker eller för att få en kortsiktig ekonomisk vinning.

HSB Göteborgs stadgar

Här kan du ladda ner HSB Göteborgs stadgar.

Ladda ner: HSB Göteborgs stadgar

Vårt uppdrag

HSBs uppdrag är att i samverkan med medlemmarna skapa vad vi kallar Det Goda Boendet – goda bostäder, välskötta hus, trygg boendeekonomi och en god boendegemenskap. Eftersom det är medlemmarna som äger HSB är det också de som demokratiskt beslutar om verksamheten. Detta skiljer HSB från våra konkurrenter, och ger våra medlemmar chansen att utveckla sitt boende till något unikt och givande.

Vårt kvalitetsarbete

Vår kvalitetspolicy är utformad för att HSB Göteborg ska utveckla och tillhandahålla hållbara tjänster med bästa möjliga kvalitet så att HSBs erbjudande upplevs i enlighet med visionen ”Ett hållbart boende i världsklass”.

Policyn omfattar hela HSB Göteborgs verksamhet och gäller alla medarbetare. Avvikelser ska lyftas och följas upp.

HSB Göteborgs verksamhet ska genomsyras av följande kvaliteter:

 • Kundorientering och nöjda kunder är nyckeln till framgång. Leveranser från HSB Göteborg ska leva upp eller överträffa den kundöverenskommelse som ingåtts. Därför arbetar HSB Göteborg med att alltid utgå från kundens behov, ständigt förbättra vår leverans och ha effektiv återkoppling både externt och internt.
 • Engagemanget hos medarbetare och chefer är avgörande för nöjda kunder. Därför arbetar HSB Göteborg med att motivera och uppmuntra varandra, ge medarbetare eget ansvar och rätt befogenheter och att skapa en attraktiv arbetsplats.
 • Ett hållbart erbjudande för att möta kunden på bästa sätt nu och i framtiden är målet. Därför arbetar HSB Göteborg med utveckling av nya tjänster, digitalisering och att utforma vår verksamhet på ett sätt som bidrar en hållbar utveckling.
 • En stabil och god ekonomi skapar förutsättningar för utveckling och tillväxt. Därför arbetar HSB Göteborg med att följa och ständigt förbättra våra processer, stärka vårt affärsmannaskap och att följa upp vårt resultat.

HSB Göteborgs styrelse

Vår styrelse väljs in på årsstämman varje år. Den ska följa och arbeta efter HSBs Kod för föreningsstyrning. Detta görs för att garantera ett fungerande styrelsearbete. Läs mer om alla ledamöter här.

Vill du kontakta HSB Göteborgs styrelse mejla till styrelsen.gbg@hsb.se

HSB Göteborgs ledning

Information om ledningspersoner hittar du här.

E-postadress till HSB Göteborgs tjänstemän skrivs enligt fornamn.efternamn@hsb.se

Ladda ner: Organisationskarta HSB Göteborg

Vill du veta mer, kontakta
Maria Olgarsson, VD-assistent
Telefon: 010-442 20 21
E-post: maria.olgarsson@hsb.se

HSB Göteborg

KORTA FAKTA

Antal medlemmar
Cirka 75 000

Antal bostadsrättsföreningar
Nästan 400

Antal bostadsrätter
Cirka 38 000

Antal hyresrätter
Cirka 1 600

Antal anställda
Cirka 300

Verksamhetsorter

 • Göteborg
 • Kungsbacka
 • Ale
 • Partille
 • Lerum
 • Härryda
 • Alingsås
 • Vårgårda
 • Kungälv
 • Stenungsund
 • Tjörn
 • Orust
 • Lysekil
 • Öckerö