Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Ge bort en bostadsrätt till ditt barn – så går du tillväga

Det händer att föräldrar köper bostadsrätt till sina barn. Barnet behöver kanske ett eget boende men saknar möjlighet att köpa bostadsrätten själv. I dessa fall är det viktigt att komma ihåg att det inte bara är att ”ge bort” en bostadsrätt till barnet. Här redogör HSBs jurister för vad du behöver ha koll på.

Första steget är att upprätta en överlåtelsehandling mellan föräldern och barnet. Handlingen ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om vilken lägenhet överlåtelsen gäller, till exempel adress och lägenhetsnummer samt vilka parterna är och deras underskrifter.

I vissa fall överlåter inte föräldrarna hela bostadsrätten till barnet utan enbart en andel, exempelvis 10 %. Då måste även andelens storlek anges. Vidare måste det tydligt framgå av överlåtelsehandlingen att det rör sig om en gåva, det vill säga att barnet inte kommer att betala något för att få bostadsrätten. Överlåtelsehandlingen kallas då för gåvobrev.

Föreningen kan i vissa fall neka barnet medlemskap

Nästa steg är att barnet som förvärvar bostadsrätten ansöker om medlemskap hos bostadsrättsföreningen. För att gåvan ska bli giltig krävs att barnet blir godkänd som medlem i föreningen.

Vid ett andelsförvärv, det vill säga om barnet enbart fått en andel i bostadsrätten, har föreningen rätt att neka medlemskap i vissa fall. Det gäller om barnet inte bor, eller avser att bo varaktigt tillsammans med föräldrarna i den aktuella lägenheten. Ett barn som däremot bor med sina föräldrar och ska fortsätta göra det i den aktuella lägenheten, kan endast nekas medlemskap om barnet i övrigt inte uppfyller de särskilda krav på medlemskap som finns i föreningens stadgar.

Extra krav när barnet är under 18 år

Om barnet är under 18 år finns ytterligare två krav som måste beaktas:

Samtycke från överförmyndare måste inhämtas och lämnas till föreningen tillsammans med överlåtelsehandlingen i samband med ansökan om medlemskap. Överförmyndaren utses av kommunfullmäktige och utövar tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Vissa kommuner har istället en överförmyndarnämnd som utför samma uppgifter. Kontakta din kommun för mer information om hur det fungerar där du bor.

När ett barn är under 18 år är det föräldrarna som sköter förvaltningen av barnets tillgångar. När en förälder ger bort en bostadsrätt i gåva till sitt eget barn innebär det alltså att föräldern juridiskt sett både ger och tar emot gåvan. Det andra kravet är därför att man ansöker om en god man som kan tillvarata barnets ekonomiska intressen. Ansökan om en god man görs hos överförmyndaren.

Det här behöver du göra för att ge en bostadsrätt eller en del av en bostadsrätt till ditt barn:

  • Upprätta ett gåvobrev.
  • Skicka in en ansökan om medlemskap för barnet till bostadsrättsföreningen.
  • Inhämta samtycke från överförmyndaren/överförmyndarnämnden om barnet är under 18 år.
  • Ansök om en god man som tar emot gåvan för barnets räkning om barnet är under 18 år.