Stadgar

Brf Agersös nuvarande stadgar antogs vid föreningens två ordinarie föreningsstämmor år 2017 och 2018.