Måndagsöppet i föreningslokalen

Sista måndagen i varje månad är det kvällsöppet i Hackspettens kontor i föreningslokalen. Då kan du träffa representanter från styrelsen, ställa frågor, byta ut en tagg etc.

Vi har "måndagsöppet" 19.00 - 20.00 följande måndagar fram till våren 2023: 

2022:

 • 27 juni
 • 29 augusti
 • 26 september
 • 24 oktober
 • 28 november
 • 19 december (tidigarelagt pga jul)


2023:

 • 30 januari 
 • 27 februari
 • 27 mars
 • 24 april
 • 29 maj

 
Behöver du information från någon i styrelsen tidigare än nästa måndagsöppet? Då kan du skicka ett mejl till info@hackspetten.com