Byte av lägenhetsdörr

Många medlemmar vill byta lägenhetsdörr och styrelsen rekommenderar dörrar enligt nedan. Dessa rekommenderade dörrar liknar originaldörrarna.

Ljus fanér

Rekommenderad lägenhetsdörr som bör installeras i trapphusen Anders Reimers väg 1 och 2 samt Reimersholmsgatan 4-8 när en dörr ska bytas.

 • Swedoor säkerhetsdörr klass RC3 enl EN 1627 med dörrbladsyta av klarlackerad Gabonfanér med liggande fanérriktning.
 • Brand EI30.
 • Ljudklass 35 dB.
 • Stålminikarm att monteras i befintlig träkarm i vit epoxylack.
 • Dörren skall vara utrustad med dörrkik och brevinkast.
 • Rekommenderat lås; A510 och extralås A90001 med blank beslagning. Andra lås kan också väljas.
 • Minikarmens synliga del mot trapphus målas efter montage in i bostadsrättsföreningens blå kulör: NCS S 7010-R70B med glansvärde 40.

Mörk fanér

Rekommenderad lägenhetsdörr som bör installeras i trapphusen Anders Reimers väg 4-16 samt Anders Reimers väg 9-17 när en dörr ska bytas.

 • Swedoor säkerhetsdörr klass RC3 enl EN 1627 med dörrbladsyta av klarlackerad Mahognyfanér med liggande fanérriktning.
 • Brand EI30.
 • Ljudklass 35 dB.
 • Stålminikarm att monteras i befintlig träkarm i vit epoxylack.
 • Dörren skall vara utrustad med dörrkik och brevinkast.
 • Rekommenderat lås; A510 och extralås A90001 med blank beslagning. Andra lås kan också väljas.
 • Minikarmens synliga del mot trapphus målas efter montage in i bostadsrättsföreningens blå kulör: NCS S 7010-R70B med glansvärde 40.

För båda dörrtyperna gäller att om du inte får den elektriska originalringklockan med tryckknapp vid sidan om dörren att fungera kan du specificera i beställningen att du önskar mekanisk ringklocka (”ATEklocka”) i dörren.