Föreningsstämma

På föreningsstämman har alla medlemmar rösträtt.

Föreningsstämman går igenom verksamhetsberättelsen och årsredovisningen. Nya styrelseledamöter väljs och föreningsstämman beslutar i frågor som styrelsen eller enskilda medlemmar fört fram.

Stämman hålls normalt i maj/juni. Kallelser sätts upp i portarna i god tid före.

Nedan har ni stämmoprotokoll från senaste stämman