Avgiftshöjning

08 december 2021 Från och med 1 januari 2022 kommer avgiften att höjas med 2 %.

De främsta skälen är allmänna kostnadsökningar på fjärrvärme, el, vatten/avlopp och sophämtning. Dessa driftskostnader är saker vi inte så lätt kan påverka, men vi kan vara sparsamma med vattnet och med värmen. Om ni ska ni vädra och ha fönster öppna kan ni tänka på att då av termostaten.