Nya planteringar

28 april 2021 Under våren kommer vi att plantera några nya blommor, buskar och träd på gården.

Trädgården kommer under våren att få nya blommor och buskar i rabatterna. Några rabatter är idag ganska glesa vilket gör att ogräs ofta tar överhanden. Så med täckande blomsorter och buskar hoppas vi att det blir ett lyft.

Dessutom kommer ett träd - japansk körsbär - att planteras på gräsplätten i hörnet Tiundagatan/Ringgatan. Det blir ett fint inslag på den platsen som annars är tom, särskilt på våren då den blommar med sina rosa blommor.