Nya garagedörrar

27 november 2022 Under december kommer nya garagedörrar sättas in. Dessutom kommer kallgaragens portar att höjas.

Till årsstämman i våras hade en motion inkommit om att höja kallgaragens portar då de inte når upp till dagens standard. Styrelsen fck i uppdrag att undersöka de praktiska och ekonomiska förutsättningarna för att höja portarna.

Under utredningsarbetet framkom det önskemål om att byta ut samtliga garagedörrar då de är gamla och ganska slitna. Dessutom innebär nya dörrar bättre isolering och mindre värmesvinn från kallgaragen. Styrelsen beslutade därför att byta samtliga garagedörrar och höja kallgaragens portar. Med de nya garageportarna blir även öppningarna i varmgaragen i hus Ringgatan 45 bredare och med att det är en annan konstruktion.

Det blir vita dörrar på varmgaragen och röda på kallgaragen. Garageportexperten kommer att utföra arbetet.

Kostnaderna kommer att belasta de som hyr garagen och med en avskrivning på 30 år blir det en höjning av hyran på ca 55 kr per månad. Information om mer exakt tidpunkt för arbetet kommer att meddelas berörda garageinnehavare.