Hemförsäkring

Kollektiv tilläggsförsäkring.

Styrelsen har nu tecknat en kollektiv tilläggsförsäkring för Brf Sandfallets medlemmar. Den är tecknad hos Länsförsäkringar. Denna tilläggsförsäkring kompletterar din hemförsäkring med skydd för egendom som du äger eller är underhållsskyldig för enligt din bostadsrättsförenings stadgar. Exempel på detta är sådana saker som t.ex. golv, väggar och fasta installationer. Detta innebär bl.a. att:

  •  alla har samma tilläggsförsäkring

  • föreningen tar över kostnaden för tilläggsförsäkringen.

  • eftersom det bara blir en skadereglerare som handhar ärendet behandlas skadan mycket snabbare.

  • en skada som drabbar din lägenhet och samtidigt föreningens egendom ersätts av föreningens försäkring.

  • alla skador på din bostadsrätt måste från och med nu anmälas till styrelsen!!

OBS!
Det är bara bostadsrättstillägget som är kollektivt. Du måste fortfarande ha en hemförsäkring! Däremot kan du om du vill säga upp ditt bostadsrättstillägg. På så sätt kan du få en lägre försäkringskostnad.